BRF Emblagård i Vikingstad

Nu är projektet Emblagård i Vikingstad i full gång. Byggstart sker under vintern 2021/2022 och inflyttning är beräknad till hösten 2023. Området, på ca 10.000 kvm, rymmer 38 st radhus.
Trädgårdsstaden Emblagård kommer präglas av en tät och låg radhusbebyggelse omgärdad av grönskande parker. Alla byggnader i Emblagård uppförs med trästomme vilket är den mest resurssnåla och därmed den mest miljövänliga byggtekniken för småhus. Emblagård erbjuder möjligheten till odling och självhushållning. 80% av den planterade grönskan på kvartersmarken består av fruktträd och bärbuskar. Förutom gemensam odling på gården samt möjlighet till en egen liten odlingstäppa till varje radhus har vi utvecklat möjligheten till självhushållning. 

Våra hus är sköna att bo i, med sin tysta och ljuddämpande trästomme. Radhusen byggs med hög tillgänglighet och sunda Svanenmärkta material. Planlösningarna är effektiva och genomtänkt utformade för så hög boendeupplevelse som möjligt. Kvaliteter som rundgång, möjlighet till extra sovrum, generösa ytor för samvaro och hemarbete finns generellt i bostäderna.

Här vill man bo, här vill man stanna.

Läs mer på våran projektsida >>

Vi berättar gärna mer om fördelarna med ett ÖstgötaHus

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig