Projektbeskrivning

Denna villa i funkisstil med pulpettak och modern fönstersättning har fått en fasad med falu rödfärg och svarta detaljer för att knyta an till omgivande bebyggelse.

Träfasaden har liggande falspanel. Den öppna takfoten med synliga takstolstassar och nätta konstruktion har utformats med omsorg för att vara en vacker del av byggnaden för dig som kommer nära. Villan är på 140 kvm med ryggåstak i matsal och vardagsrum.