6 st. tomter i Kaga, mindre än 10 minuter från Linköping

16 februari, 2011|

S L U T S Å L T
Tomter i Kaga församling söder om Ledbergsvägen. Tomterna i en grupp om 6 st. ligger i Kränge-området mellan Kaga och Ledberg, inbäddade […]