S L U T S Å L T
Tomter i Kaga församling söder om Ledbergsvägen. Tomterna i en grupp om 6 st. ligger i Kränge-området mellan Kaga och Ledberg, inbäddade i landskapet mellan skog och öppna fält samt befintliga hus. Nära till badplats. Lantligt läge nära staden. Tomtstorlek är ca: 2500 – 2800 kvm. Kommunalt VA samt EL och tele vid tomtgräns. Gynnsamma förhållanden för grundläggning. Tomterna är byggklara. Pris 695 000 kr. Anslutningsavgifter tillkommer.

Kontakta Östgötahus för en intresseanmälan.